יום שלישי

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
דתות ופולחן | יד בן-צבי
מרצים מתחלפים
המכללה האקדמית תל-חי
יום ג' 16:30-19:30
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
סוגיות בזקנה | סטודנטים לעוס וותיקי הגליל
פרופ' שירה הנטמן
יום ג' 08:45-10:15
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מעשה טלאים
לאה הובר
יום ג' 09:00-12:30
יום ג' 09:00-12:30
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ציור ורישום - מן החוץ לפנים
רחל רבינוביץ
יום ג' 09:00-12:30
יום ג' 09:00-12:30
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
קורס מחשב | תיק תקשורת
נעמי גבאי
יום ג' 09:00-12:30
יום ג' 09:00-12:30
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
שלישי בקלור כרטיסיה ל-10 הרצאות
מרצים מתחלפים
מרכז קלור
יום ג' 11:00-12:30
לפרטים נוספים